Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie pasmowe - spoczynkowe parcie gruntu

Jednolite obciążenie pasmowe fa działające na powierzchnię gruntu za konstrukcją równolegle do konstrukcji pionowej (patrz rysunek) tworzy przyrost spoczynkowego parcia gruntu Δσr posiadającego wartość wyznaczoną z:

gdzie:

fa

-

pionowe obciążenie pasmowe

α, α1, α2

-

widoczne na rysunku

Przyrost parcia nie może być nigdy większy niż parcie od obciążenia powierzchniowego o tej samej wartości.

Przyrost parcia gruntu na skutek pionowego obciążenia pasmowego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.