Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie pasmowe - spoczynkowe parcie gruntu

Jednolite obciążenie pasmowe fa działające na powierzchnię gruntu za konstrukcją równolegle do konstrukcji pionowej (patrz rysunek) tworzy przyrost spoczynkowego parcia gruntu Δσr posiadającego wartość wyznaczoną z:

gdzie:

fa

-

pionowe obciążenie pasmowe

α, α1, α2

-

widoczne na rysunku

Przyrost parcia nie może być nigdy większy niż parcie od obciążenia powierzchniowego o tej samej wartości.

Przyrost parcia gruntu na skutek pionowego obciążenia pasmowego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.