Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dodawanie warstwy

Przycisk "Dodaj warstwę" rozpoczyna tryb dodawania punktów nowej warstwy. Symbol myszy zmienia się na krzyż osiowy, zmienia się również wygląd ramki.

Ramka "Warstwa"

Przyciskając lewy klawisz myszy na pulpicie można zdefiniować punkty warstwy. Współrzędne (x, z) każdego zdefiniowanego punktu są dodawane do tabeli "Punkty nowej warstwy". Zamiennie, po przyciśnięciu przycisku "Dodaj punkty tekstowo", istnieje możliwość dodawania punktów w oknie dialogowym. Zdefiniowane punkty są zawsze zaokrąglane do czterech czterech cyfr znaczących (dwa miejsca po przecinku) - definiowanie za pomocą myszy i tekstowo są wówczas równoważne.

Podczas definiowania, istnieje możliwość edycji i usuwania poszczególnych punktów.

Definiowanie kończone jest po wciśnięciu przycisku "OK Dodaj warstwa" (który dodaje zdefiniowaną warstwę do listy warstw), lub poprzez wciśnięcie "Anuluj" (definiowanie jest wówczas anulowane).

Podczas definiowania można także skorzystać z funkcji siatki.

Tryb definiowania punktów warstwy

Przy definiowaniu punktów, istnieje także możliwość wykorzystania szablonów z importu DXF.

Program umożliwia również wprowadzanie warstw pionowych - w takim przypadku program wymaga wprowadzenie punktu w lewo lub w prawo. Przyciski, które służą do potwierdzenia działania oznaczone są kolorem - ten sam kolor używany jest do wizualizacji obu opcji wprowadzania danych na pulpicie.

Warstwy pionowe

Program zawiera również automatyczny mechanizm korygujący wprowadzone warstwy, który określa końcowe punkty warstwy, a następnie dodaje tę warstwę do listy warstw.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.