Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia nagłówka i stopki

To okno dialogowe służy do zdefiniowania parametrów nagłówka i stopki dokumentu. Pole zaznaczenia "drukuj nagłówek (stopkę)" określa, czy nagłówek lub stopka dokumentu będą drukowane.

Wiersze nagłówka i stopki mogą zawierać dowolny tekst i wstawione obiekty zdefiniowane w programie. Obiekty te otrzymują informacje z programu, takie jak:

  • Z okna dialogowego "O Firmie" (nazwa firmy, logo, adres)
  • Z ramki "Projekt" (nazwa i opis zadania, autor)
  • Z danych systemowych dokumentu (data, czas, numeracja stron)

Obiekty można wstawiać za pomocą przycisku "Wstaw" (przycisk otwiera listę obiektów). Przycisk ten jest aktywny, gdy kursor znajduje się w jedynym z wierszy, które umożliwiają wstawienie tekstu (obiektu). Wstawione obiekty są zapisywane w wewnętrznym formacie różnym od pozostałego tekstu i umieszczone w nawiasach klamrowych.

Program umożliwia zdefiniowanie różnych nagłówków dla pierwszej strony oraz stron nieparzystych i parzystych. W takim przypadku, poszczególne nagłówki są definiowane w oddzielnych zakładkach.

Opcja "Domyślne", wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone parametry nagłówka i stopki jako domyślne dla nowo utworzonych danych. Przyjęte ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia. Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne programów GEO5 do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Format zapisu i powstały widok zostały przedstawione na poniższych rysunkach.

Okno dialogowe "Nagłówek i stopka"

Widok nagłówka i stopki dokumentu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.