Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rozwiązanie według Souche’go

Metoda obliczania siły Nc pochodzi z wykresów przedstawionych przez Véas’a i Souche’go (patrz bibliografia). Wykresy służące do określania krytycznej siły normalnej Ncr są tworzone dla bezwymiarowych wartości ω, m:

gdzie:

lP

-

długość mikropala

Ea*Ia

-

wytrzymałość na zginanie rury zbrojeniowej mikropala

ω

-

stosunek wolnej długości mikropala (od początku podstawy) do jego długości w gruncie

Erd

-

obliczeniowa wartość modułu reakcji poziomej

gdzie:

Er

-

reakcja gruntu w kierunku poziomym

Fw

-

współczynnik redukcji wartości E(Fw = 1,25)

Literatura:

Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (French).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.