Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Konfiguracja rysunku : Obliczenia

Okno dialogowe "Konfiguracja rysunku : Obliczenia" służy do wybrania rodzaju wyświetlanych zmiennych oraz sposobu ich prezentacji na ekranie. Poszczególne ustawienia można później zapisywać za pomocą paska narzędzi "Zapisane widoki"

Zakładka "Wartości w siatce użytkownika" służy do ustawiania podstawowych parametrów decydujących o wizualizacji zmiennych powierzchniowych i siatki ES - pozostałe zakładki stosowane są do definiowania innych rodzajów wyników.

Ramka "Konfiguracja rysunku : Obliczenia" - zakładka "Wartości w siatce użytkownika"

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji graficznej nie można wykonywać wizualizacji niektórych wyników jednocześnie. Nie można rysować siatki zdeformowanej jednocześnie z rozkładami sił wewnętrznych wzdłuż belek - można wybrać tylko jedną opcję. Jeżeli wybrano kombinację niedopuszczalną, to w dolnej części okna dialogowego program wyświetli ostrzeżenie. Przedstawiony przykład pokazuje niedopuszczalną kombinację siatki zdeformowanej/wartości w węzłach siatki ustawionych w pasku sterowania "Pasek narzędzi - wyniki".

Ostrzeżenie o wystąpieniu konfliktu podczas prezentacji wyników

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.