Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Definicja skali barw

Okno dialogowe "Definicja skali karw" służy do tworzenia skali barw użytkownika.

Pole wyboru "Zmienne minimum i maksimum" określa podstawowy rodzaj skali. Po zaznaczeniu, wartości minimum oraz maksimum skali są automatycznie ustawianie w przypadku zmiany parametru lub fazy budowy. Zatem, istnieje możliwość ustawienia:

  • Dostosowanie skali (minimalna liczba poziomów wynosi 4, a maksymalna 100)
  • Skala kolorów
  • Skala jednolita / przez zero

Liczba poziomów skali i rodzaj skali są określane w oknie dialogowym "Generowanie skali", które otwierane jest po naciśnięciu przycisku "Generuj wartości". Istnieje możliwość ustawienia wartości i barw w tabeli w lewej części tego okna dialogowego. Wartości zakresu można łatwo zmienić w tabeli. Jeżeli pole kolumny "Kontrolka barwa" jest zaznaczone, można wówczas wybrać dowolny kolor z rozwijanego pola. Barwa w pośrednich niezaznaczonych wierszach jest automatycznie mieszana z wprowadzonych barw w zaznaczonych wierszach. Domyślne wartości można zawsze przywrócić poprzez naciśnięcie przycisku "Ustaw barwy predefiniowane".    

Istotną właściwością programu jest definicja skali ze stałym minimum i maksimum. Jeżeli pole "Zmienne minimum i maksimum" nie jest zaznaczone, wówczas skala barw jest stała, a wprowadzane są jej wartości minimum i maksimum. W przeciwieństwie do skali zmiennej, można dalej określić:

  • Punkty końcowe skali (w oknie dialogowym "Generowanie skali")
  • Kolory do wyświetlania wartości poza skali

Podczas zmiany parametru lub fazy budowy skala barw pozostaje taka sama, zachowując te same zakresy końcowe. Wartości znajdujące poza skalą (poniżej wartości minimum bądź powyżej wartości maksimum) rysowane są za pomocą kolorów określonych w prawej części okna. Wartości minimalnego i maksymalnego zakresu wprowadza się w oknie dialogowym "Generowanie skali". Wprowadzone wartości minimum i maksimum połączone są z tą samą jednostką - np. w przypadku określenia zakresu 0 - 200 kPa, zakres ten jest zachowywany dla wszystkich parametrów określanych w kPa - podczas zmiany aktualnie wyświetlanego parametru do parametru osiadania, aktualny zakres jest przełączany do jednostek osiadania.

Dla skali zmiennej jak i stałej, istnieje możliwość wyboru, czy barwy w zakresach są rozkładane jednolicie czy przez zero. Skala "Jednolita" oznacza, że barwy są gładko rozłożone od minimalnej do maksymalnej wartości skali. Skala "Przez zero" rysuje barwy powyżej wybranej wartości za pomoocą ciepłych kolorów (żółty, czerwony), natomiast zimne kolory (zielony, niebieski) używane są do przedstawienia zakresu poniżej wybranej wartości.

Okno dialogowe "Definicja skali barw"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.