Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Weryfikacja zgodnie z teorią stanów granicznych

Podczas przeprowadzania weryfikacji zgodnie z teorią stanów granicznych, program redukuje parametry materiałowe skał (kąt tarcia wewnętrznego lub tangens kąta tarcia wewnętrznego, spójność) za pomocą współczynników częściowych wprowadzonych w zakładce "Analiza stateczności". Warunek weryfikacji ma postać:

gdzie:

Tact

-

siły ścinające wzdłuż powierzchni poślizgu (czynne)

Tres

-

siły bierne wzdłuż powierzchni poślizgu

γs

-

współczynnik redukcji do ogólnej stateczności konstrukcji (definiowany w zakładce "Analiza stateczności")

Podczas analizowania łamanej powierzchni poślizgu, program porównuje obliczoną wartość z wartością odpowiadającą całkowicie naprężonej konstrukcji (stan równowagi z zerowym zapasem bezpieczeństwa). Warunek weryfikacji ma postać:

gdzie:

SF

-

współczynnik bezpieczeństwa obliczony ze zredukowanymi parametrami materiału

SFs

-

współczynnik ogólnej stateczności konstrukcji

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.