Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wyznaczanie sił wewnętrznych przekroju poprzecznego

Podłużne zbrojenie fundamentu sprawdzane jest ze względu na obciążenie momentem zginającym i siłą ścinającą. Zakłada się, że naprężenie pod fundamentem jest jednolite (CSN) lub liniowe (EC). Naprężenia w poszczególnych kierunkach x, y są wyznaczane niezależnie.

W przypadku rozważania liniowego rozkładu naprężenia pod fundamentem, wówczas rozkład naprężenia w przekroju poprzecznym wyznaczany jest z:

lub przy wykluczeniu rozciągania:

gdzie:

e

-

mimośrodowość siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu

N

-

siła normalna działająca pod fundamentem

Moment zginający i siła ścinająca wyznaczane są jako reakcja na belkę oporową pokazana na rysunku:

Siły wewnętrzne działające na odsadzkę ściany

Siły wewnętrzne w przekroju poprzecznym odpowiadające stałemu rozkładowi naprężenia wyznaczane są z:

gdzie:

σ

-

maksymalne naprężenie pod fundamentem

dv

-

długość odsadzki

e

-

mimośrodowość siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu ściany

N

-

siła normalna działająca pod fundamentem

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.