Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Projektowanie zbrojenia na ścinanie w płytach

Program pozwala na wyznaczenie wymaganego zbrojenia na ścinanie w postaci strzemion i prętów odgiętych.

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną siłę tnącą dla danego przekroju - siłę tnącą przenoszoną przez beton Qbui maksymalną dopuszczalną siłę tnącą Qmax.

gdzie:

dla:

h ≥ 0,3m

jest: κq = 1,25

dla:

h > 0,15m

jest: κq = 1,50

dla:

h < 0,15m

jest: κq = 1,60

Dla strzemion, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z:

Dla prętów odginanych, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z:

gdzie:

Wartość c jest ograniczona poniższym wyrażeniem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.