Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Projektowanie zbrojenia na ścinanie w płytach

Program pozwala na wyznaczenie wymaganego zbrojenia na ścinanie w postaci strzemion i prętów odgiętych.

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną siłę tnącą dla danego przekroju - siłę tnącą przenoszoną przez beton Qbui maksymalną dopuszczalną siłę tnącą Qmax.

gdzie:

dla:

h ≥ 0,3m

jest: κq = 1,25

dla:

h > 0,15m

jest: κq = 1,50

dla:

h < 0,15m

jest: κq = 1,60

Dla strzemion, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z:

Dla prętów odginanych, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z:

gdzie:

Wartość c jest ograniczona poniższym wyrażeniem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.