Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie"  zawiera tabelę z listą wprowadzonych linii (grup) zbrojenia i ich geometrii.

Ramka "Zbrojenie"

Dodawanie grup zbrojeń wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie"Zdefiniowane zbrojenia można również edytować na ekranie komputera, odpowiednio za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów

Każda zdefiniowana grupa zbrojeń wymaga podania w oknie dialogowym liczby, typu, sposobu instalacji (ciągłe lub pasmowe) i wysokości pierwszego zbrojenia oraz rozstawu zbrojeń i ich geometrii. 

Okno dialogowe "Edycja zbrojenia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.