Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie"  zawiera tabelę z listą wprowadzonych linii (grup) zbrojenia i ich geometrii.

Ramka "Zbrojenie"

Dodawanie grup zbrojeń wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie"Zdefiniowane zbrojenia można również edytować na ekranie komputera, odpowiednio za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów

Każda zdefiniowana grupa zbrojeń wymaga podania w oknie dialogowym liczby, typu, sposobu instalacji (ciągłe lub pasmowe) i wysokości pierwszego zbrojenia oraz rozstawu zbrojeń i ich geometrii. 

Okno dialogowe "Edycja zbrojenia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.