Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości

Analiza wykorzystująca model Soft Soil została oparta na modelu sprężysto - plastycznym opracowanym w uniwersytecie Cambridge. Tutaj, pionowa deformacja gruntu ε zakłada liniową różnicę w logarytmicznej zmianie efektywnego naprężenia w gruncie. Zastosowanie tego modelu wymaga wprowadzenia zmodyfikowanego wskaźnika ściśliwości λ zazwyczaj uzyskiwanego z testów trójosiowych.

Jeżeli zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości λ jest niedostępny z pomiarów laboratoryjnych, wówczas można go aproksymować na podstawie wskaźnika ściściśliwości CC:

gdzie:

CC

-

wskaźnik ściśliwości

e

-

średni wskaźnik porowatości (jeżeli wartość ta jest niedostępna, można wówczas zastąpić ją początkowym wskaźnikiem porowatości eo)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.