Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Siła w gwoździu

Wartość czynnego parcia gruntu jest redukowana za pomocą współczynnika Kn. Zalecana (wyznaczona eksperymentalnie) wartość wynosi Kn = 0,85. 

Siły przenoszone przez poszczególne gwoździe są wyznaczane tak, że dana część obliczonego parcia gruntu jest przypisywana do danego pasa (odcinka). Następnie, każdy gwóźdź jest obciążany odpowiednią częścią czynnego parcia gruntu.   

Siły przenoszone przez poszczególne gwoździe

Siła w gwoździu wyznaczana jest z:

gdzie:

b

-

rozstaw gwoździ

α

-

nachylenie gwoździa

Kn

-

współczynnik redukcji

Ta,hor

-

czynnego parcie gruntu działające na pas (odcinek) ściany

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.