Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza - teoria stanów granicznych

W obliczeniach przeprowadzane jest sprawdzenie, czy siły bierne (oporowe) Fp działające na powierzchnię poślizgu są większe od sił czynnych (ścinających) Fa:

gdzie:

G

-

siła ciężkości

Sa,vert

-

pionowa składowa parcia czynnego

Sa,hor

-

pozioma składowa parcia czynnego

di

-

długość odcinka itego powierzchni poślizgu

d

-

długość powierzchni poślizgu

Fh,n

-

nośność ntego gwoździa za powierzchnią poślizgu na 1m bieżący

ci

-

spójność itej warstwy gruntu

φi

-

kąt tarcia wewnętrznego itej warstwy

υ

-

nachylenie powierzchni poślizgu

α

-

nachylenie gwoździ od poziomu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.