Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza przekroju poprzecznego z betonu niezbrojonego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, obciążony momentem zginającym MEd, siłą normalną NEd (przyłożoną do środka przekroju poprzecznego) oraz siłą ścinającą VEd. Wytrzymałość na ścinanie wyznaczana jest z (Art. 12.6.3):

gdzie: Acc - powierzchnia ściskana betonu

Standardowa wartość współczynnika k jest wprowadzona w programie (Art. 12.6.3) - wartość tę można modyfikować w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wytrzymałość betonowego przekroju poprzecznego poddawana kombinacji momentu zginającego i siły normalnej wyznaczana jest z następujących wyrażeń (Art. 12.6.1) w zależności od mimośrodowości siły normalnej e:

Jako większa z:

Formuła wyraża wytrzymałość z liniowym wykresem naprężenie-odkształcenie przekroju niezarysowanego.

Wartości minimalne mimośrodowości pochodzą z Art. 6.1(3).

Standardowe wartości współczynników αcc,pl, αct,pl, γc są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wykres interakcji N-M

Wskaźnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określa się jako |0L| / |0R1| lub |1L| / |1R2|. Gdzie L stanowi obciążenie, R1 - wytrzymałość z predefiniowanym mimośrodem oraz R2 - wytrzymałość z predefiniowaną siłą normalną.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.