Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Spencer

Metoda ta przyjmuje nie-zerowe siły między blokami. Wypadkowe sił tnących i normalnych, oddziaływujących między blokami, mają stałe nachylenie. Metoda Spencera jest metodą rygorystyczną, w tym sensie, że spełnione są wszystkie trzy równania równowagi - równania równowagi sił w kierunkach poziomym i pionowym, oraz równanie równowagi momentów. Współczynnik bezpieczeństwa SF znajdowany jest poprzez iterację nachylenia sił działających między blokami i współczynnika SF. Dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale opisującym analizę wielokątnej powierzchni poślizgu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.