Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ściana berlińska

Podczas analizy konstrukcji ścian berlińskich (palisad, ścian berlińskich lub przekrojów definiowanych przez użytkownika A, I, E, G), następujące podejście zostało przyjęte do wyznaczania parć gruntu:

Do głębokości wykopu, parcia wyznaczane są w odniesieniu do 1 mb szerokości konstrukcji. Poniżej dna wykopu, parcia gruntu są mnożone przez współczynnik redukcji k ("Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu"). Współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika (w ramce "Geometria" jako parametr przekroju konstrukcji) lub wyznaczony automatycznie przez program.

Jeżeli zdefiniowany jest "Nasyp gruntu" nad dnem wykopu (ramka "Wykop"), wówczas parcia na tym odcinku obliczane są w odniesieniu do całej szerokości ściany (k = 1).

Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu k można wyznaczyć w przybliżeniu (w sposób bardzo konserwatywny) zgodnie ze wzorem:

gdzie:

a

-

rozstaw pali lub profili stalowych wzdłuż ściany

d

-

szerokość profili lub średnica pali

Rzeczywista wartość współczynnika k zależy także od rodzaju gruntu i efektu przestrzennego parcia gruntu. Wartości rzeczywiste tego współczynnika są dwu lub trzykrotnie wyższe niż wartości wyznaczone za pomocą powyższego wzoru.

Ściana berlińska - schemat konstrukcji

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.