Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza przekroju

Wyniki analizy nośności przekroju wolnego (rury) mikropala obciążonego siłą ściskającą lub rozciągającą wyświetlane są w ramce "Analiza przekroju". W obrębie jednego zadania możliwe jest przeprowadzenie dowolnej liczby obliczeń. Lewa część ramki umożliwia zdefiniowanie modułu reakcji podłoża oraz wybranie opcji uwzględniania wpływu korozji w obliczeniach.

Przy obliczaniu nośności rury (przekroju poprzecznego) rozróżnia się obliczenia mikropali ściskanych i rozciąganych.

W przypadku rozciągania program określa nośność przekroju złożonego (wytrzymałość mieszanki cementowej nie jest uwzględniana).

W przypadku ściskania program sprawdza zarówno nośność przekroju złożonego jak i nośność wewnętrzną przekroju, w zależności od metody wybranej w zakładce "Mikropale".

Wyniki obliczeń wyświetlane są w prawej cześci okna. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe ze szczegółowym zestawieniem wyników obliczeń. Wizualizację wyników można również modyfikować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza przekroju"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.