Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Swobodne obciążenie puntowe

Ramka "Swobodne obciążenie punktowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń punktowych. Każde swobodne obciążenie punktowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego i może uzyskać dowolną lokalizację na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie swobodnych obciążeń punktowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie punktowe".  

Zdefiniowane swobodne obciążenia punktowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie puntowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.