Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Symbole gruntów i skał

Dla wszystkich definiowanych gruntów można z listy rozwijanej wybrać kategorię szrafury (szrafury programów GEO5, pełny kolor, szrafury gINT lub szrafury według normy chińskiej YS 5204 1) oraz kolor szrafury. Szrafury i kolor są wyświetlane w definiowanym profilu.

Kolor wybrany z listy rozwijanej jest kolorem używanym do kreślenia gruntów lub skał na pulpicie oraz na rysunkach, które są zapisywane na "Liście rysunków" lub drukowane za pomocą funkcji "Druk i eksport rysunków" (w celu wizualizacji tych samych (pełnych) kolorów na rysunkach należy wybrać opcję "pełny kolor" w "Konfiguracja rysunku").

Kolor szrafury, aby był wystarczająco widoczny, powinien być wybrany z uwzględnieniem tła pulpitu lub koloru papieru.

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - wybór koloru i kategorii szrafury

Szrafury gruntów - GEO5

Szrafury gruntów - gINT

Szrafury gruntów - YS 5204 - 2000

Literatura:

1 - YS 5204-2000 - Specification for mapping symbol of geotechnical investigation report

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.