Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł reakcji podłoża według CUR 166

Następująca tabela zawiera wartości modułu reakcji podłoża uzyskane z pomiarów eksperymentalnych przeprowadzonych w Holandii (opisanych w CUR 166). Tabela podaje moduły sieczne, które w programie są bezpośrednio przekształcane do siecznych modułów reakcji podłoża - patrz nieliniowy moduł reakcji podłoża.

kh,1 [kN/m3]

p0 < ph < 0,5ppas

kh,2 [kN/m3]

0,5ppas ≤  ph ≤ 0,8ppas

kh,3 [kN/m3]

0,8 ppas  ≤ ph ≤ 1,0ppas

Piasek

luźny

średnio zagęszczony

zagęszczony

12000 - 27000

20000 - 45000

40000 - 90000

6000 - 13500

10000 - 22500

20000 - 45000

3000 - 6750

5000 - 11250

10000 - 22500

miękkoplastyczny

twardoplastyczny

zwarta

2000 - 4500

4000 - 9000

6000 - 13500

800 - 1800

2000 - 4500

4000 - 9000

500 - 1125

800 - 1800

2000 - 4500

Torf

miękkoplastyczny

twardoplastyczny

1000 - 2250

2000 - 4500

500 - 1125

800 - 1800

250 - 560

500 - 1125

gdzie:

p0

-

wartość parcia spoczynkowego [kN/m2]

ppas

-

parcie bierne [kN/m2]

ph

-

parcie poziome odpowiadające danemu przemieszczeniu konstrukcji [kN/m2]

Wykres wyznaczania modułu reakcji podłoża

Literatura:

CUR 166 Damwandconstructies, available at Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving: P.O.Box 420, 2800 AK Gouda (NL).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.