Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie - Siatka

W ramce "Wymiarowanie" następuje sprawdzenie zaprojektowanej konstrukcji. Można przeprowadzić wiele analiz/sprawdzeń dla jednej konstrukcji.

Sprawdzenie można przeprowadzić automatycznie dla wszystkich przekrojów konstrukcji lub dla każdego przekroju oddzielnie.

Siła w gwoździu jest definiowana i jego nośność jest bezpośrednio weryfikowana.

Istnieje możliwość uwzględnienia przepływu wody w warstwie zwietrzałej. W dalszej kolejności należy zdefiniować nachylenie stożka parcia.

Wyniki wyświetlane są na pulpicie. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe wyniki analiz.

Ramka "Wymiarowanie" - Siatka

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.