Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie - Siatka

W ramce "Wymiarowanie" następuje sprawdzenie zaprojektowanej konstrukcji. Można przeprowadzić wiele analiz/sprawdzeń dla jednej konstrukcji.

Sprawdzenie można przeprowadzić automatycznie dla wszystkich przekrojów konstrukcji lub dla każdego przekroju oddzielnie.

Siła w gwoździu jest definiowana i jego nośność jest bezpośrednio weryfikowana.

Istnieje możliwość uwzględnienia przepływu wody w warstwie zwietrzałej. W dalszej kolejności należy zdefiniować nachylenie stożka parcia.

Wyniki wyświetlane są na pulpicie. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe wyniki analiz.

Ramka "Wymiarowanie" - Siatka

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.