Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kolejność generowania powierzchni między warstwami

Podczas generowania modelu, w pierwszej kolejności generowany jest model terenu, następnie pozostałe powierzchnie między warstwami. Jeśli powierzchnia położona jest powyżej terenu - zostaje "obcięta".

Po generacji terenu, warstwy generowane są kolejno od góry do dołu i poszczególne warstwy są zawsze obcinane przez poprzednie warstwy.

Procedura ta jest klarowna, jednakże w przypadku bardziej skomplkowanych zadań nie zawsze jest właściwa. Typowym przykładem jest skała pokryta warstwami sedymentacyjnymi.

Model wychodni - kolejność generowania jest następująca 4-5, 1-2, 2-3, 3-4

Po wygenerowaniu terenu jako pierwsza generowana jest powierzchnia pomiędzy zielonym gruntem i szarym podłożem skalnym. Osiągamy ten stan zmieniając kolejność (porządek) generowania powierzchni między warstwami.

Ten sam model z oryginalną kolejnością definiowania warstw - 1-2, 2-3, 3-4, 4-5

Ten sam model ze zmienioną kolejnością definiowania warstw 4-5, 2-3, 3-4, 1-2

Możliwość zmiany kolejności generowania warstw jest bardzo istotna w przypadku modelowania uskoków geologicznych. W ten sposób istnieje możliwość modelowania bardziej indywidualnych modeli w obrębie jednego zadania. Poszczególne modele oddzielone są uskokiem wygenerowanym w pierwszej kolejności. Dopiero w dalszej kolejności modelowane są pozostałe warstwy modeli. Istnieje także możliwość zdefiniowania wygładzania warstw - funkcja rownież przydatna przy generowaniu uskoków.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.