Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry wymiarowania

Ramka "Parametry wymiarowania" służy do definiowania danych dla wymiarowania zbrojenia podłużnego zbrojenia na ścinanie. Musi być podany numer kombinacji (lub wszystkich kombinacje), która ma być analizowana. Materiał zbrojenia podłużnego wybierany jest z "Katalogu materiałów", lub może być zdefiniowany ręcznie przez uzytkownika w "Edytorze materiału". Zbrojenie na ścinanie specyfikowane jest w postaci prętów odginanych, lub strzemion (pręty odginane wymagają zdefiniowania kąta odgięcia).

Podczas przeprowadzania analizy wymiarowania, program wyznacza wartości podanych poniżej wielkości. Analiza przeprowadzana jest zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy".

Ramka "Parametry wimiarowania"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.