Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda

Ramka "Woda" służy do wyboru metody uwzględniania w obliczeniach wody gruntowej. Na liście rozwijanej dostępnych jest pięć metod analizy wody gruntowej (“rodzajów wody”). Wprowadzenie zwierciadła wody gruntowej lub izolinii jest identyczne ze standardowym wprowadzaniem warstw

W przypadku wprowadzania wody za pomocą izolinii Warstw Ru lub ciśnienia porowego w prawej kolumnie tabeli dostępne jest pole do definiowania wartości współczynnika Ru lub ciśnienia porowego. Naciśnięcie przycisku z niebieską strzałką obok pola danych otwiera okno dialogowe "Współczynnik Ru" lub "Ciśnienie porowe" w celu wprowadzenia pożądanej wartości. Wszystkie wartości można wprowadzić jednocześnie za pomocą "OK+" i "OK+". Wartość danej wielkości w określonym punkcie pomiędzy dwoma izoliniami jest przybliżona za pomocą interpolacji liniowej wartości odnoszących się do danych izolinii. W przypadku wyboru opcji "Współczynnik Ru" pierwsza izolinia (pierwsza od góry) zawsze pokrywa się z terenem - w związku z tym, nie można jej usunąć.

Zwierciadło wody gruntowej (lub odpowiednio powierzchnia ssania czy pierwotne ZWG) definiuje się w postaci ciągłej warstwy (linii), która może być zadana także ponad powierzchnią terenu.

Jeżeli dane wprowadzone w poszczególnych fazach są rożne, wówczas program pozwala na zaakceptowanie danych z poprzedniej fazy budowy poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuj".

Program ponadto umożliwia określenie głębokości rys rozciąganych wypełnionych wodą.

Zdefiniowane warstwy (poziomy) wody gruntowej mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Woda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.