Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wykop

Ramka "Wykop" służy do definiowania wykopu. Funkcja ta pozwala modyfikować profil terenu na danym fazie budowy. Istnieje możliwość jednoczesnego zdefiniowania kilku wykopów. W takim przypadku, niektóre linie wykopu są częściowo widoczne nad terenem.

Tabela z listą punktów warstwy wyświetlana jest w lewej części ramki. Definiowanie warstwy wykopu odbywa się identycznie jak w przypadku definiowania warstw gruntu.

Nie można zdefiniować wykopu w pierwszej fazie budowy. Nie można także zdefiniować wykopu, jeżeli w danej fazie został zdefiniowany nasyp - w takim przypadku należy najpierw zdefiniować nową fazę budowy dla wykopu, bądź usunąć istniejący nasyp.

Zdefiniowane warstwy wykopu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Wykop"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.