Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sondowanie presjometryczne (PMT)

Badanie presjometryczne (PMT) polega na umieszczeniu sondy presjometrycznej w gruncie i systematycznym wypełnianiu komory sondy wodą. Następujące wówczas pełzanie gruntu lub skały w otoczeniu sondy wyznaczane jest jako zależność objętości wprowadzonej do sondy wody od przyrostu parcia zwiększanego stopniowo w interwałach czasowych wcześniej zdefiniowanych.

Z badania presjometrycznego uzyskuje się następujące parametry w funkcji głębokości:

  • moduł presjometryczny (Menarda) Em - wyznaczany w badaniu presjometrycznym, zależy od rodzaju płaszcza sondy (mankiet gumowy, osłona perforowana).
  • parcie graniczne pLM - odwzorowuje przyrost parcia hydrostatycznego w komorze sondy w zależności od zmiany objętości odpowiednio gruntu lub skały.

Wynikiem sondowania presjometrycznego jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań presjometrycznych (PMT) służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Ściana analiza", "Pal stabilizujący", "Mikropal" i "Fundamenty bezpośrednie CPT" oraz do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki sondowań presjometrycznych można importować do programów w postaci plików .txt.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz zagłębienie pierwszego punktu badania SPT poniżej poziomu terenu. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Parcie graniczne pLM oraz moduł Menarda Em wprowadzane są w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

EN ISO 22476-4: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 4: Menard pressuremeter test, 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.