Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Wprowadzone obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Wszystkie wprowadzone obciążenia można edytować na fazie budowy, w którym zostały określone. Jedynie wielkość obciążenia można edytować we wszystkich następnych etapach budowy (opcja "Wartość obciążenia").

Wpływ obciążeń zewnętrznych na parcia gruntu został opisany w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Przyrost parcia gruntu na skutek obciążenia".

Ramka "Obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.