Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Wprowadzone obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Wszystkie wprowadzone obciążenia można edytować na fazie budowy, w którym zostały określone. Jedynie wielkość obciążenia można edytować we wszystkich następnych etapach budowy (opcja "Wartość obciążenia").

Wpływ obciążeń zewnętrznych na parcia gruntu został opisany w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Przyrost parcia gruntu na skutek obciążenia".

Ramka "Obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.