Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" przedstawia wyniki obliczeń niecki osiadania. Dla jednego zadania można przeprowadzić więcej niż jedną analizę na różnych głębokościach poniżej powierzchni terenu. Obliczone wartości są wyświetlane na ekranie i stale aktualizowane po dokonaniu dowolnych zmian we wprowadzonych danych.

Wizualizację wyników można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku". W celu szybkiego przełączania pomiędzy różnymi stylami graficznej prezentacji wyników (niecka osiadania, rozkład wartości), istnieje możliwość użycia przycisków wyboru w części "Wizualizacja".

Ramka "Obliczenia" - "Osiadanie"

Ramka "Obliczenia" - "Wykresy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.