Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynniki częściowe do oddziaływania wody

Współczynnik częściowy do oddziaływania wody zmienia wartość siły wynikającej z oddziaływania wody lub wartość ciśnienia porowego.

Współczynniki częściowe do oddziaływania wody

Ze względu na fakt, że norma EN 1997 proponuje kilka sposobów uwzględniania wpływu obciążenia hydrostatycznego, w programach GEO5 umożliwono także definiowanie współczynnika częściowego do oddziaływania wody. Norma proponuje dwa podstawowe podejścia do tego tematu:

  • Wariant 1 - współczynnik częściowy do oddziaływania wody przyjmuje się równy 1,3 lub 1,35 (w niektórych załącznikach krajowych). W tym przypadku w obliczeniach przyjmuje się rzeczywisty poziom wody gruntowej, a jej oddziaływanie przemnażane jest przez zadany współczynnik częściowy.
  • Wariant 2 - współczynnik częściowy do oddziaływania wody przyjmuje się równy 1,0 co oznacza, że wartość oddziaływania wody nie jest korygowana w analizie. W tym przypadku, uwzględnić należy maksymalny dopuszczalny poziom zwierciadła wody gruntowej.

Współczynniki częściowe do oddziaływania wody 

Wyboru konkretnego wariantu analizy dokonuje użytkownik.

Jeśli użytkownik wykorzystuje obydwa warianty, zaleca się wprowadzenie dwóch ustawień do "Administratora ustawień", różniących się wartością współczynnika częściowego γw.

Lista ustawień - predefiniowane ustawienia obydwu wariantów wsp. częściowych do oddziaływania wody

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.