Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Teoria nieliniowa (Masopust)

W teorii nieliniowej krzywa obciążeniowa (krzywa obciążenie - osiadanie) tworzona jest przy założeniu, że przebieg osiadania w funkcji oporu aż do osiągnięcia mobilizacji pełnego oporu na pobocznicy pala może być reprezentowany przez parabolę. Następnie, związek ma postać liniową, jak przedstawiono na rysunku. Metodę tę opracowano w oparciu o krzywe regresji wykreślone na podstawie analizy statystycznej wyników badań pali pod obciążeniem statycznym; w celu określenia nośności pionowej w metodzie tej stosuje się współczynniki regresji. Bardziej szczegółowy opis przedstawiony zostanie w dalszej części pomocy.

Krzywa obciążeniowa pala (krzywa obciążenie-osiadanie)

Literatura:

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.