Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Teoria nieliniowa (Masopust)

W teorii nieliniowej krzywa obciążeniowa (krzywa obciążenie - osiadanie) tworzona jest przy założeniu, że przebieg osiadania w funkcji oporu aż do osiągnięcia mobilizacji pełnego oporu na pobocznicy pala może być reprezentowany przez parabolę. Następnie, związek ma postać liniową, jak przedstawiono na rysunku. Metodę tę opracowano w oparciu o krzywe regresji wykreślone na podstawie analizy statystycznej wyników badań pali pod obciążeniem statycznym; w celu określenia nośności pionowej w metodzie tej stosuje się współczynniki regresji. Bardziej szczegółowy opis przedstawiony zostanie w dalszej części pomocy.

Krzywa obciążeniowa pala (krzywa obciążenie-osiadanie)

Literatura:

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.