Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Bierne parcie gruntu - teoria Caquot - Kérisela

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu dla δ = -φ, patrz tabela

ψ

-

współczynnik redukcji ψ dla |δ| < φ, patrz tabela

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Pionowe σpx i poziome σpz składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane z:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.