Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Prosta powierzchnia tylna ściany

Standardowo, parcie gruntu oddziaływuje na rzeczywisty kształt ściany. W przypadku ścian oporowych zbudowanych z segmentów (Gabion, Ściana prefabrykowana, Redi-Rock Wall), można uwzględnić klin parcia gruntu.

Niektóre normy (np. AASHTO) wymagają zawsze uproszczonej, prostej powierzchni tylnej ściany do analizy parcia w niektórych specyficznych przypadkach.

Wybór tylnej krawędzi ściany w ramce "Ustawienia fazy"

Tylna krawędź ściany uwzględniana jest wówczas jako linia łącząca punkty tylne bloku najwyższego i najniższego. Parcie gruntu oddziałuje na tę powierzchnię pod kątem tarcia δ.

Uproszczona powierzchnia tylna ściany rysowana jest w ramce "Analiza".

Parcie oddziałujące na ścianę prefabrykowaną - prosta powierzchnia tylna ściany

Parcie oddziałujące na ścianę prefabrykowaną - podejście klasyczne

Literatura:

U.S. Department of Transportation, Publication No. FHWA NHI-07-071, Federal Highway Administration, June 2008.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.