Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Określanie średniego oporu gruntu pod stożkiem sondy

Minimalna średnia wartość oporu gruntu pod stożkiem sondy qc jest określana jako minimalna wartość średniego oporu gruntu pod stożkiem sondy qc w strefie oddziaływania od 0,7d, do 4d poniżej stopy pala (d - średnica pala). Minimalna średnia wartość oporu gruntu pod stożkiem sondy qc2 określana jest dla strefy oddziaływania rozciągającej się od 8d powyżej stopy pala (d - średnica pala). Procedura obliczania średniej wartości oporu gruntu pod stożkiem sondy qc1qc2 jest następująca (zob. rysunek):

1)

obliczamy dwie średnie oporu pod stożkiem w obrębie strefy poniżej stopy pala, jedną dla strefy o głębokości 0,7d i jedną dla strefy o głębokości 0,4d wzdłuż ścieżki od "a" do "b". Mniejszą z tych wartości zachowujemy do dalszych obliczeń. (Wysokość strefy 0,7d jest stosowana wtedy, gdy opór pod stożkiem wzrasta z głębokością poniżej stopy pala).

2)

obliczamy najmniejszy opór pod stożkiem w strefie użytej w Kroku 1,

3)

obliczamy średnie dwóch wartości wg Korku 1 i 2, Krok 4 służy do obliczenia średniego oporu pod stożkiem w obrębie strefy,

4)

określamy średni opór pod stożkiem w strefie 8d powyżej stopy pala, wyrażone wartością qc. Na koniec, obliczamy średnie wartości z Kroku 3 i 4.

Określanie średniego oporu gruntu pod stożkiem sondy  qc1, qc2

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.