Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia wyświetlenie obwiedni sił wewnętrznych i przemieszczeń ze wszystkich analiz (faz budowy). Domyślnie, obwiednia tworzona jest z wyników wszystkich faz budowy. Istnieje jednak możliwość utworzenia obwiedni tylko z wybranych faz. Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy". W oknie tym można dokonać wyboru faz budowy, które będą wykorzystane do wygenerowania obwiedni (poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków).

Maksymalne wartości wyznaczonych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) oraz przemieszczeń wyświetlane są w dolnej części ramki.

Program umożliwia wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych oraz drewnianych (przy wybraniu opcji "Wymiaruj przekrój"). W celu dokładniejszego zwymiarowania przekroju betonowego istnieje możliwość podziału konstrukcji na przekroje, które następnie mogą być obliczane osobno.

Podczas wymiarowania przekroju istnieje możliwość zdefiniowania współczynnika redukcji nośności przekroju, który redukuje całkowitą nośność przekroju. Jeśli analiza prowadzona była z uwzględnieniem redukcji parć gruntu wartość tego współczynnika powinna być przyjmowana 1,0. W przypadku analiz bez uwzględnienia redukcji parć gruntu (w celu zapewnienia realistycznej pracy konstrukcji) zaleca się zwiększenie wyznaczonych sił poprzez zdefiniowanie wartości tego współczynnika większej niż 1,0 (Według EN 1997 rekomendowana wartość tego współczynnika wynosi od 1.35-1.5).

Podczas wymiarowania przekrojów stalowych, dostępne są następujące opcje uwzględnienia wpływu siły normalnej:

  • siły normalne - nie uwzględniaj: program nie uwzględnia wpływu siły normalnej.
  • siły normalne - lokalne pod kotwą: program zakłada maksymalną wartość lokalnej siły normalnej w miejscu kotwienia, w postaci N = F*sin α, gdzie α określa kąt pochylenia kotwy.
  • siły normalne - suma wpływu kotew: program dodaje wpływ siły normalnej w postaci sumy oddziaływań wszystkich zdefiniowanych kotew.
  • siły normalne - definiuj: wartość siły normalnej definiowana jest przez Użytkownika N

Ramka ta umożliwia wykonanie większej liczby obliczeń wymiarowania przekroju. Przycisk "Szczegółowo" z prawej strony ramki otwiera okno dialogowe "Wymiarowanie", w którym pokazane są szczegółowe wyniki analiz.

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.