Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia wyświetlenie obwiedni sił wewnętrznych i przemieszczeń ze wszystkich analiz (faz budowy). Domyślnie, obwiednia tworzona jest z wyników wszystkich faz budowy. Istnieje jednak możliwość utworzenia obwiedni tylko z wybranych faz. Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy". W oknie tym można dokonać wyboru faz budowy, które będą wykorzystane do wygenerowania obwiedni (poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków).

Maksymalne wartości wyznaczonych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) oraz przemieszczeń wyświetlane są w dolnej części ramki.

Program umożliwia wymiarowanie przekrojów żelbetowych oraz profili stalowych (przy wybraniu opcji "Wymiaruj przekrój"). W celu dokładniejszego zwymiarowania przekroju betonowego istnieje możliwość podziału konstrukcji na przekroje, które następnie mogą być obliczane osobno. Podczas wymiarowania przekroju istnieje możliwość zdefiniowania współczynnika redukcji nośności przekroju, który redukuje całkowitą nośność przekroju. Wartość tego współczynnika zależy od sposobu obliczania sił czynnych i biernych (ramka "Definiowanie parcia"). Jeśli te wartości są wartościami obliczeniowymi (wcześniej zwiększonymi poprzez współczynniki częściowe) wartość tego współczynnika powinna wynosić 1.0 - jeśli nie, współczynnik ten powinien być większy od 1.0 (Według EN 1997 rekomendowana wartość tego współczynnika wynosi od 1.35-1.5).

Ramka ta umożliwia wykonanie większej liczby obliczeń wymiarowania przekroju. Przycisk "Szczegółowo" z prawej strony ramki otwiera okno dialogowe "Wymiarowanie", w którym pokazane są szczegółowe wyniki analiz.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.