Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia wyświetlenie obwiedni sił wewnętrznych i przemieszczeń ze wszystkich analiz (faz budowy). Domyślnie, obwiednia tworzona jest z wyników wszystkich faz budowy. Istnieje jednak możliwość utworzenia obwiedni tylko z wybranych faz. Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy". W oknie tym można dokonać wyboru faz budowy, które będą wykorzystane do wygenerowania obwiedni (poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków).

Maksymalne wartości wyznaczonych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) wyświetlane są w dolnej części ramki.

Program umożliwia wymiarowanie przekrojów żelbetowych,stalowych, drewnianych lub plastikowych (przy wybraniu opcji "Wymiaruj przekrój"). W celu dokładniejszego zwymiarowania przekroju betonowego istnieje możliwość podziału konstrukcji na przekroje, które następnie mogą być obliczane osobno.

Podczas wymiarowania przekroju istnieje możliwość zdefiniowania współczynnika redukcji nośności przekroju, który redukuje całkowitą nośność przekroju. Podczas wymiarowania przekrojów stalowych, dostępne są następujące opcje uwzględnienia wpływu siły normalnej:

  • siły normalne - nie uwzględniaj: program nie uwzględnia wpływu siły normalnej.
  • siły normalne - definiuj: wartość siły normalnej definiowana jest przez Użytkownika N [kN/m, lbf/ft]

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.