Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu zasadniczo nie różni się od standardowego definiowania danych w programie. Główną różnicą jest możliwość dodawania punktów z szablonu do wprowadzanych danych. Podczas wprowadzania (danych), kursor myszki wyświetlany jest jako krzyż osiowy, który przy dojściu do szablonu zamienia się w mały krzyżyk, a długie linie osiowe znikają. Jeśli w tym momencie wprowadzać będziemy punkt (za pomocą lewego przycisku myszki), to wstawiony zostanie punkt z szablonu (wprowadzany punkt będzie miał te same współrzędne, jak punkt z szablonu). Aby przyspieszyć wprowadzanie poszczególnych elementów, użyteczne może być zastosowanie narzędzi zmieniających wielkość obrazu (zoom). Po zdefiniowaniu warstw, procedurę można zastosować do wprowadzenia innych obiektów.  Podczas operacji definiowania, w każdym momencie możliwe jest modyfikowanie szablonu.

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.