Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie - klin skalny

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia odbywa się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie".

Siły obciążenia są wprowadzane do obliczeń stateczności klina skalnego za pomocą rozkładu sił

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Obciążenie" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Obciążenie" - klin skalny - rzut stereograficzny

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.