Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie powierzchniowe w gruntach niejednorodnych

Dla gruntów niejednorodnych należy postępować w następujący sposób:

  • Obliczyć kąt ϑa dla danej warstwy gruntu.
  • Wyznaczyć odpowiednią wielkość siły Sa i rozmiar wykresu parcia.
  • Wyznaczyć wielkość parcia gruntu działającego pod dolną krawędzią danej warstwy oraz jego stosunek do ogólnej wielkości parcia.
  • Obciążenie jest redukowane przez powyższy stosunek, następnie wyznaczane jest położenie tego obciążenia na górnej krawędzi następnej warstwy.
  • Obliczyć ponownie kąt ϑa dla następnej warstwy i powtórzyć kroki aż do osiągnięcia spodu konstrukcji lub całkowitego wyczerpania obciążenia.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.