Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Roboty ziemne

Moduł "Roboty ziemne" ma zastosowanie do stopniowego modelowania zmian terenu oraz obliczania objętości robót ziemnych. Roboty ziemne modelowane są stopniowo w poszczególnych fazach budowy.

  • Definowanie danych w poszczególnych fazach budowy:

Ustawienia fazy

Punkty terenu

Krawędzie terenu

Roboty ziemne

Woda

Volumes Calculation

Profile wynikowe

Przekroje wynikowe

Ramki Punkty terenu, Krawędzie terenu, Woda, Profile wynikowe oraz Przekroje wynikowe mają takie same funkcjonalności jak w przypadku tworzenia modelu geologicznego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.