Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie (edycję) obciążeń wykuje się w oknie dialogowym "Nowe (edycja) obciążenie". Siły wprowadza się zgodnie z konwencją znaków wyświetloną z prawej strony okna dialogowego.

Program pozwala również na importowanie obciążeń za pomocą przycisku "Importuj".

Obciążenie przykładane do grupy pali działa na poziomie górnej krawędzi oczepu - w punkcie [0,0]. Punkt ten nie może znajdować się poza obrysem oczepu/płyty. Wartości te można łatwo uzyskać z analizy wykonanej przez dowolny program do obliczeń statycznych.

The program automatically back-calculates the pile cap self weight to be added to the already existing load. This program further enables to consider the self weight of pile (using the button in the left part of the desktop)

Program automatycznie wylicza ciężar własny oczepu, który ma być dodany do wcześniej zdefiniowanego obciążenia. Program pozwala na uwzględnienie ciężaru własnego pala (stosując przycisk po lewej stronie ekranu komputera).

Ciężar własny oczepu Gcap uzyskujemy ze wzoru:

gdzie:

Acap

-

powierzchnia podstawy oczepu/płyty [m2]

t

-

grubość oczepu/płyty [m]

γ

-

ciężar objętościowy konstrukcji [kN/m3]

Ramka "Obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.