Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Poślizg wzdłuż zbrojenia

Ramka "Poślizg wzdłuż zbrojenia"  umożliwia sprawdzenie poślizgu zbrojonego bloku gruntu wzdłuż zbrojenia, po zaznaczeniu pola "Zbrojenie nr". Wybranie opcji "Sprawdzenie automatyczne" zapewnia sprawdzenie najbardziej krytycznego zbrojenia. Blok zbrojonego gruntu wydzielony jest przez lico przednie ściany, sprawdzane zbrojenie, linię pionową przechodzącą przez punkt końcowy zbrojenia i teren. Zbrojony blok gruntu obciążany jest parciem czynnym i siłami utrzymującymi uzyskiwanymi ze zbrojenia wychodzącego poza granice bloku. 

Procedura obliczeniowa analizy poślizgu wzdłuż zbrojenia opisana jest szczegółowo w teoretycznej części instrukcji.

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń:

Ramka pozwala na wykonanie dowolnej liczby analiz sprawdzających, dla poszczególnych zbrojeń. Można również podawać różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wynikowe siły wyświetlane są na pulpicie i są one uaktualniane przy dowolnej zmianie danych, lub ustawień znajdujących się w ramce. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników dla stateczności wewnętrznej.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Poślizg wzdłuż zbrojenia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.