Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria - rzut

Ramka "Geometria - rzut" umożliwia zdefiniowanie długości przyczółku, długości fundamentu przyczółku oraz wymiarów skrzydeł przyczółku. 

Wymiary można modyfikować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól danych lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Szczegółowe informacje na temat wpływu wymiarów przyczółku na wyniki analizy zostały przedstawione w rozdziale "Obliczanie sił przyczółku".

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria - rzut"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.