Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry C1 i C2 modelu Winklera-Pasternaka

Model Winklera - Pasternaka dla warstwy sprężystej wprowadza następujące równanie równowagi w kierunku pionowym:

gdzie:

c1, c2

-

parametry modelu Winklera - Pasternaka

w

-

odchylenie od pionu

fz

-

pionowe obciążenie oddziałujące na warstwę

Program umożliwia obliczenie parametrów C1C2 na podstawie parametrów gruntu lub według profilu geologicznego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.