Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry C1 i C2 modelu Winklera-Pasternaka

Model Winklera - Pasternaka dla warstwy sprężystej wprowadza następujące równanie równowagi w kierunku pionowym:

gdzie:

c1, c2

-

parametry modelu Winklera - Pasternaka

w

-

odchylenie od pionu

fz

-

pionowe obciążenie oddziałujące na warstwę

Program umożliwia obliczenie parametrów C1C2 na podstawie parametrów gruntu lub według profilu geologicznego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.