Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie działające na grupę pali

Grupa pali może być stosowana zarówno przy posadowieniach podpór mostowych, jak i w dowolnych konstrukcjach inżynierskich. Wyznaczenie obciążenia działającego na grupę pali może być skomplikowane. Obciążenie może być nakładane w kilku lokalizacjach, jako obciążenie skupione (słup), rozłożone wzdłuż linii (ściana), lub na powierzchni. Poniższa procedura pokazuje prosty sposób wyznaczania obciążenia dla danego punktu, poprzez zastosowane dowolnego programu do obliczeń statycznych.

  1. Rozpoczynamy od modelu konstrukcji w programie do obliczeń statycznych
  2. Jeśli nie ma zdefiniowanego połączenia w środku oczepu, to je wprowadzamy
  3. Do połączenia tego przypisywane jest sztywne podparcie (utwierdzenie) we wszystkich sześciu kierunkach (sztywne, sztywne, sztywne, sztywne, sztywne, sztywne)
  4. Jeśli połączenie nie znajduje się na oczepie (model belkowy), łączymy je z aktualną konstrukcją (sztywność powinna odpowiadać innym elementom)
  5. Oprócz nowego połączenia usuwamy wszystkie warunki brzegowe z analizowanego modelu
  6. Wykonujemy analizę - reakcje w połączeniu odpowiadają obciążeniu, które jest wprowadzone do programu "Grupa pali" - można również zastosować funkcję importowania obciążeń

Uwaga: wewnętrzne przeguby znajdujące się w konstrukcji muszą być zamienione na podpory sztywne dla programu obliczeń statycznych, aby uzyskać rozwiązanie.

Konstrukcja z podparciem sztywnym

Reakcje podpór gotowe do importu do programu "Grupa pali"

Obciążenia importowane do "Grupy pali" w ramce "Obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.