Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podłoże nieściśliwe

Ramka "Podłoże nieściśliwe" służy do definiowania stropu podłoża nieściśliwego.

Definiowanie stropu warstwy podłoża nieściśliwego odbywa się identycznie jak definiowanie standardowe warstwy.

Zdefiniowanie podłoża nieściśliwego jest jedną z metod ograniczenia głębokości aktywnej - po jego zdefiniowaniu, zasięgi i przekroje ukośne rysowane są tylko do stropu warstwy podłoża nieściśliwego. Poniżej stropu warstwy podłoża nieściśliwego nie występuje odkształcenie gruntu.

Zdefiniowane warstwy podłoża nieściśliwego mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Podłoże nieściśliwe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.