Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Redukcja momentów zginających

Momenty zginające nad podporami przyjmowane do wymiarowania będą redukowane jeśli w ramce "Ustawienia" zostanie wybrana pozycja "Definiowanie wymiarów podpór i redukcja momentów do wymiarowania". Wybór ten spowoduje pojawienie się sekcji "Geometria podpory" w parametrach poszczególnych podpór ("Podpory w węzłach", "Podpory linii") i redukcję momentów do wymiarowania przyjmowanych w analizie.

Interpretacja w obliczeniach

Program redukuje momenty wymiarujące w strefach, w których geometria podpór jest zdefiniowana.

  • Łączone są ze sobą obszary zdefiniowanej geometrii poszczególnych podpór, które na siebie zachodzą lub stykają się ze sobą
  • Wyznaczane są wartości położone na brzegach (krawędziach) połączonych obszarów
  • Wartości w węzłach siatki w obrębie połączonych obszarów ograniczone są wartością wyznaczaną z wartości brzegowych. Z tego względu najbliższe wartości brzegowe (krawędziowe) mają największy wpływ na wartość w węźle
  • Wartości wymiarujących momentów i sił tnących są ograniczone

Wartości graniczne

Wartość graniczna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

gdzie:

υlim(xy)

-

wartość graniczna w analizowanym punkcie xy

N

-

liczba punktów kbrzegowych

υi

-

wartość w punkcie brzegowym

d(xy, xyi)

-

odległość od analizowanego punktu do punktu brzegowego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.