Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia fazy

Ramka "Ustawienia fazy" służy do definiowania ustawień dotyczących tylko wybranej fazy obliczeniowej.

Ramka umożliwia wprowadzenie zasięgu uszkodzeń gradientowych oraz uszkodzeń przy rozciąganiu.

Wartości te służą do weryfikowania uszkodzeń budynku w ramce "Uszkodzenia". Program oferuje ustawienia domyślne (ustawienia domyślne dla budynków z cegły) oraz ustawienia użytkownika - istnieje tutaj możliwość zdefiniowania dowolnych kryteriów zalecanych przez normy bądź uzyskanych na podstawie doświadczenia dla dowolnych typów budynków.

Wartości zasięgu muszą być zdefiniowane odpowiednio w kolejności malejącej lub rosnącej. Jeżeli chcemy zdefiniować mniej obszarów aniżeli określono w programie, istnieje wówczas możliwość scharakteryzowania pewnych zasięgów tą samą wartością.

Ramka "Ustawienia fazy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.