Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Mohr-Coulomb Modyfikowany (MCM)

Model ten wymaga zdefiniowania następujących parametrów: moduł odkształcenia Ewspółczynnik Poissonakąt tarcia wewnętrznego i spójność. Dwa ostatnie parametry służą do określenia warunku plastyczności. Do zapisu równań konstytutywnych wykorzystuje się efektywne parametry kąta tarcia wewnętrznego φef i spójności cef. Należy również zdefiniować kąt dylatancji.

Podobnie jak w przypadku modelu DP, w Modyfikowanym Modelu Mohra-Coulomba wygładzeniu ulegają wierzchołki powierzchni plastyczności Mohra-Coulomba. Jak widać na Rysunku, projekcja powierzchni plastyczności MCM na płaszczyznę dewiatorową przechodzi przez wszystkie wierzchołki sześcioboku Mohra-Coulomba i podobnie jak funkcja plastyczności MC, również funkcja plastyczności MCM zależy od średniego naprężenia efektywnego σm  i kąta Lode’go θ. W odniesieniu do jej definicji, można oczekiwać nieco sztywniejszej reakcji materiału w modelu plastyczności MCM w porównaniu z modelami MC i DP. 

Powierzchnie plastyczności MCM i MC na płaszczyźnie dewiatorowej

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.