Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynnik m

Współczynnik korekcji obciążenia na skutek wytrzymałości strukturalnej m wyznacza wytrzymałość strukturalną gruntu.

Wartości współczynnika korekcji obciążenia m

Typ podłoża gruntowego

m

Bardzo ściśliwe grunty drobne klasy  F1 -F8

- o module odkształcenia Edef < 4 MPa       

- nieprekonsolidowane

- o konsystencji od miękkiej do twardej

(wszystkie 3 atrybuty muszą być spełnione),       

wypełnienie, grunt nasypowy       

osady drugorzędowe i trzeciorzędowe

skały klasy  R1, R2

0,1

grunty drobnoziarniste klasy F1-F8, nie należące do współczynnika        

m = 0,1 nor 0,4 nor 0,6       

piaski i żwiry klasy S1, S2, G1, G2 poniżej ZWG

skały klasy R3, R4

0,2

Piaski i żwiry klasy S1, S2, G1, G2                      

ponad ZWG       

piaski i żwiry z pyłem, iłem lub gruntem drobnoziarnistym

grunty klasy S3, S4, S5, G3, G4, G5       

skały klasy R5, R6

0,3

eluwium skał magmowych i metamorficznych

0,4

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.