Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynnik m

Współczynnik korekcji obciążenia na skutek wytrzymałości strukturalnej m wyznacza wytrzymałość strukturalną gruntu.

Wartości współczynnika korekcji obciążenia m

Typ podłoża gruntowego

m

Bardzo ściśliwe grunty drobne klasy  F1 -F8

- o module odkształcenia Edef < 4 MPa       

- nieprekonsolidowane

- o konsystencji od miękkiej do twardej

(wszystkie 3 atrybuty muszą być spełnione),       

wypełnienie, grunt nasypowy       

osady drugorzędowe i trzeciorzędowe

skały klasy  R1, R2

0,1

grunty drobnoziarniste klasy F1-F8, nie należące do współczynnika        

m = 0,1 nor 0,4 nor 0,6       

piaski i żwiry klasy S1, S2, G1, G2 poniżej ZWG

skały klasy R3, R4

0,2

Piaski i żwiry klasy S1, S2, G1, G2                      

ponad ZWG       

piaski i żwiry z pyłem, iłem lub gruntem drobnoziarnistym

grunty klasy S3, S4, S5, G3, G4, G5       

skały klasy R5, R6

0,3

eluwium skał magmowych i metamorficznych

0,4

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.